به‌خێربین بۆ  ماڵپه‌ری خه‌یاڵ  ...
وينه ى عاشقانه

والپیپر های عاشقانه و رمانتیک

والپیپر های عاشقانه و رمانتیک

والپیپر های عاشقانه و رمانتیک

والپیپر های عاشقانه و رمانتیک

والپیپر های عاشقانه و رمانتیکوالپیپر های عاشقانه و رمانتیک

والپیپر های عاشقانه و رمانتیکوالپیپر های عاشقانه و رمانتیک

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / ارد بزرگ

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / ارد بزرگ

 

 زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / ارد بزرگ

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / ارد بزرگ

 

والپیپر های عاشقانه و رمانتیک

والپیپر های عاشقانه و رمانتیکوالپیپر های عاشقانه و رمانتیک


+ |به‌ پێنووسی خه‌یاڵ له‌ رۆژی 2009/5/20 كاتژمیر <-PostTime-> نوسراوه‌ |